OPMETINGEN

Proces - Verbaal van opmeting

Een PV van opmeting is een plan waarbij de juridische grenzen van het perceel onderzocht worden en op het plan aangeduid worden. Deze plannen kunnen enkel worden opgesteld door een Landmeter - Expert.

 

 - Hoe gaan we te werk?

Van zodra er een akkoord is en een datum werd afgesproken voor het uitvoeren van de terreinmeting, (telefonisch, mondeling of per email) start het voor onderzoek. In dit onderzoek worden de gearchiveerde plannen opgezocht, de voorgaande opmetingsplannen, de eigendomstitels, de mutatieschetsen en de notariële akten met de eventueel daarbij gevoegde plannen.

 

 - Wanneer heb je een proces-verbaal van opmeting nodig?

Dit document kan om verscheidene redenen aangevraagd worden. bijvoorbeeld het afsplitsen van een deel van een perceel voor het vestigen van een opstalrecht, op vraag van de architect om de juridische grenzen te kunnen bepalen, op vraag van de tuinarchitect om een inplanting of een digitaal terreinmodel weer te geven, bij verkoop van de eigendom, ...