SCHATTINGEN

Proces - Verbaal van schatting

Schattingen door de landmeter - expert of de schatter - expert kunnen gebruikt worden door de federale overheidsdienst financiën voor het berekenen van de successierechten wanneer deze aan een zeker kwaliteitscharter voldoen.

Deze schattingsverslagen kunnen ook gebruikt worden bij giften, onteigeningen, aan -en/of verkopen van onroerende goederen, verdelingen en als bewijsstuk bij het aangaan van hypothecaire kredieten.

 

 - Hoe gaan we te werk?

Van zodra er een akkoord is en een datum werd afgesproken voor het plaatsbezoek, (telefonisch, mondeling of per email) start het voor onderzoek. In dit onderzoek worden de eigendomstitels, de notariële akten met de eventueel daarbij gevoegde plannen en de uittreksels van de FOD opgevraagd.

 

Na het plaatsbezoek wordt een fotoverslag opgemaakt met een beschrijving van elke ruimte. De waardebepaling gebeurdt aan de hand van vergelijkingspunten.