PLAATSBESCHRIJVINGEN

De plaatsbeschrijving is een document dat de toestand beschrijft op het ogenblik van het plaatsbezoek. Dit document is tegenstelbaar aan alle ondertekende partijen.